Vurderer vern av elfenbenslav, olivenskog og kalkmark

Bildet er tatt av Foto-Rabe fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Klima- og miljødepartementet skal vurdere flere tiltak for å ta vare på to sterkt truede naturtyper og en sterkt truet art.

Departementet sendte torsdag ut et forslag om vern på høring.

– annonse inline –

– Tap av natur er en like stor utfordring som klimaendringar, både globalt og i Norge. Selv om ikke alle har høyrt om elfenbenslav, olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark, er alle disse eksempler på sterkt truet natur i Noreg, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet er elfenbenslav er en ansvarsart for Norge. Det betyr at landet har mer enn en fjerdedel av den europeiske bestanden. I Norge finner vi den først og fremst i Gudbrandsdalen og Valdres.

– Arter og naturtyper skal ikke forsvinne fra norsk natur som følge av menneskelige aktiviteter. Elfenbenslav er en art vi ser er utsatt for ulike inngrep i naturen. Jeg mener derfor det er viktig å vurdere om denne arten skal få status som prioritert art, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Til nå er 13 norske arter prioritert gjennom forskrift. Dersom elfenbenslav blir vernet, vil det være den første lav-arten som blir prioritert art i Norge.

Olivinsskog finnes først og fremst i et område mellom Sunnmøre og Nordfjord. Åpent grunnlendt kalkmarker finner vi særlig rundt Oslofjorden. Svært mange arter trives i slike lyse og kalkriker område. Dette er også «hotspot» for truede arter. Dette er også ofte leveområder for blomsten dragehode, en av de 13 artene som alt er prioritert.

– Både olivinsskog og åpen kalkmark skiller seg ut når vi ser nærmere på naturmangfoldet. I olivinsskog finner vi ofte en helt spesielt utvalg arter, mange av dem truede. Open grunnlendt kalkmarker er på sin side mellom de mest artsrike naturtypene i Norge. Dette er naturtyper vi helt enkelt må ta vare på, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– annonse bottom –