Vurderer å skifte navn til «Birdlife Norge»

Foto: Pixabay
– annonse top –

Når Norsk ornitologiske forening (NOF) har årsmøte i oktober, er det viktigste spørsmålet om organisasjonen skal skifte navn til «Birdlife Norge».

Det går fram av invitasjonen som NOFs sentralstyre har sendt medlemmene. I tillegg til valg og andre årsmøtesaker vil det bli et organisatorisk program under årsmøtet.

Mens koronasituasjonen medførte et forkortet årsmøte i 2020, arrangerer organisasjonen et årsmøte som er å betrakte som normalt i 2021.

– annonse inline –

Saken opptar mange, og derfor håper organisasjonen på godt oppmøte og stort engasjement på årsmøtet på Værnes.

– annonse bottom –