Voldsom reaksjon på «laksedosen»

Krill. Foto: Wikimedia Commons

Krillen er den arten som er mest følsom for «hydrogenperoksid». Stoffet brukes blant annet til avlusing av oppdrettslaks.

Det er Havforskningsinstituttet som melder dette. En av deres forskere har testet hydrogenperoksid i labforsøk. Testene viste at krillen kun tålte det som ansees som en halv promille av den dosen som laks blir behandlet med for å bli kvitt lakselus.

– annonse artikkel –

Doktorgradsstipendiat Rosa Escobar-Lux har laget studien, som viser at krillen er den mest følsomme arten. Norsk oppdrettsnæring bruker hydrogenperoksid i laksemerdene eller i en brønnbåt. Der tilsettes stoffet, som oppdrettsfisken svømmer i slik at lakselusa slipper taket.

Spørsmålet forskerne nå stiller seg, er hvordan andre arter tåler stoffet. Forskningen har kommet igang etter at det har blitt rapportert om 79 tilfeller av massedød hos krill.

Krillen står nært kysten kysten i perioden januar til mai. I den samme perioden har bruken av hydrogenperoksid vært høy. Det slås samtidig fast at bruken av hydrogenperoksid i dag har langt mindre omfang enn tidligere.

Havforskningsinstiutttet har nylig publisert en artikkel om forskningen.

– annonse nede –