Voldsom nedgang i tapskrav fra reindriftsnæringen

rein reinsdyr reinsdyrflokk
Reinsdyrflott. Foto: Ronny Aanes |Norsk Polarinstitutt
– annonse top –

Reindriftsnæringens krav om erstatning for reinsdyr tapt til fredet rovvilt, er redusert fra 80.000 til 60.000 på to år.

Det melder Miljødirektoratet, som slår fast at reindriftsnæringen søker om å få erstattet 20.000 færre tamrein for driftsåret 2016 og 2017, sammenlignet med tidligere driftsår. Antall erstattede tamrein går ned, fra 19.000 til 17.000 erstattede tamrein.

Mer penger til erstatning

33 reineiere fikk erstatning for tamrein som man antar er tatt av rovvilt i reindriftsåret 2016/2017. I alt ble det utbetalt 66 millioner kroner i erstatninger siste driftsår, omtrent 7 millioner kroner mer enn året før, melder Miljødirektoratet.

– annonse inline –

– Omfanget av tapte dyr i reindrifta påvirkes av mange faktorer og vil derfor variere fra år til år. Dette viser også tidligere års tapshistorikk, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet melder at det er reinbeiteområder i Finnmark som står for størsteparten av reduksjonen i antall dyr omsøkt tapt. I områder i de øvrige fylkene med reindrift er det mindre variasjon. Nordland har hatt en liten økning i antall dyr som er omsøkt tapt de siste årene.

Jerv, gaupe og kongeørn

Jerv, gaupe og kongeørn står for den største andelen av rovviltskadene på tamrein. I fjor, som de foregående årene, utbetales det derfor flest erstatninger for dyr tapt til disse tre artene. Det siste året er antallet skader som er dokumentert forårsaket av gaupe og kongeørn redusert.

Mysterium

Samtidig skriver NRK at forvaltningen ikke klarer å finne ut av tallene for Nordland, hvor det skal være problemer med driften for tamrein. Man antar at klimaendringer kan være en årsak til de dårlige driftsforholdene i Nordland.

Når havisen trekker seg tilbake rundt Arktis, vokser vegetasjonen mer på bakken, og blir med vedaktig, samtidig som maten er vanskeligere å fordøye. I følge teorien kan den lange kysten i Nordland være noe av forklaringen.

– annonse bottom –