Vindturbiner skaper trøbbel til havs

Illustrasjonsfoto: Pixabay
– annonse top –

Vindturbiner til havs skaper problemer for sjøfuglene.

Norsk ornitologisk forening refererer til en artikkel i Marine Biology som beskriver hvordan vindturbiner påvirker områdebruken for lomvi. Det kommer stadig flere slike turbiner til havs, spesielt de ti siste årene.

Tre slike anlegg utenfor øye Helgoland cirka 30 til 35 kilometer til havs er grunnlaget for undersøkelsen.

– annonse inline –

Med hjelp av GPS viser undersøkelser at lomvien reduserte sin bruk av områder med vindturbin med 63 prosent under søk etter mat. Dette er sammenlignet med andre områder i nærheten.

Når rotorbladene på vindturbinene roterer, reduserer fulgene bruken av område med 75 prosent. Fuglene flyr heller ikke gjennom turbinområdene mellom matforrådene i havet og hekkeplassene.

Foreningen opplyser at dette er den første studien som viser at vindturbiner til havns har sterk påvirkning for lomvi. Det poengteres at at vindturbiner i grunne havområder kan true flere sjøfuglarter.

Roger Engvik skriver på hjemmesiden til foreningen for øvrig at havet rommer store ressurser og millioner av sjøfugl mange steder.

– I høyeste grad gjelder dette området der vindkraftverket Havsul I er planlagt på Mørekysten, og skriver videre:

– Jeg har anbefalt nordvestlandske politikere og tilhengere av vindturbinbygging i sjøen om å ta turvegen rundt Sævollen – Tueneset i Ålesund. Der kunne de i høst se havsulene stupe ned i sjøen for å ta stimfisk, sannsynligvis sil (tobis). I flere uker var mange hundre havsuler i luftrommet over Hessafjorden og Breisundet – og inn i Valderhaugfjorden.

Havslene kom fra fuglefjellet Runde, men streifet mye lengre langs kysten når de leter etter mat.

– Og når vi sto nedenfor Sukkertoppen – eller oppe på fjellet – og så sulene stupdykke, da var det lett å forestille seg hva som hadde skjedd om en skog av vindturbiner stod midt i dette matfatet – der også havørn hadde møtt opp for å «mobbe» mat fra de store sjøfuglene. Som en venn av meg uttrykte det: «Aktiviteten ved Tueneset minner om hva som vil skje den dagen fisken i stedet befinner seg innunder vindkraftanlegget med det djevelsk ironiske navnet Havsul 1».

– annonse bottom –