Vindturbiner kan påvirke livet i havet

vindkraft vindmølle statoil vindturbiner
Foto: Trude Refshal, Statoil
– annonse top –

01.04.2013. Havforskningsinstituttet frykter at mangel på kunnskap om støy i havet rundt planlagte vindturbiner er så stor at det er behov for grundige forundersøkelser. I en høringsuttalelse til utbygging på Siragrunnen frykter instituttet en forringelse av området som gytefelt for sild. Det påpekes også at ingen vet noe om mulige rødlistearter i området.

”Konsekvensutredningen behandler mange punkter grundig, men den er preget av mangel på spesifikke undersøkelser av Siragrunnen. Havforskningsinstituttet mener føre var-prinsippet må brukes ved mangelfull kunnskap. For å gjøre en tilfredsstillende vurdering av naturverdier og konsekvenser av det foreslåtte tiltaket burde det vært gjennomført dedikerte forundersøkelser”, heter det i høringsuttalelsen fra Havforskningsinstituttet.

– annonse inline –

Skulle det likevel bli gitt grønt lys til prosjektet utenfor Sokndal og Flekkefjord kommuner i Vest Agder uten forundersøkelser, mener instituttet at det bør gjennomføres standardiserte for-, under- og etterundersøkelser for å fastslå de faktiske konsekvensene av en slik vindparkutbygging.

I tillegg til å peke på mulig forringelse av et gytefelt for norsk vårgytende sild og mangelfull kunnskap om rødlistearter i området, peker instituttet også på kunnskapshull når det gjelder geologi, strømforhold, marine naturressurser, makrell og nise.

”Vurderingen av konsekvenser for utøvelsen av fiskeri mener Havforskningsinstituttet er mangelfull”, heter det i høringsuttalelsen. Det stilles også spørsmål ved om de tiltak som er tenkt å bøte på dette vil ha den ønskede effekt.

– annonse bottom –