Viltforskriften er fortsatt en belastning for ville dyr

ulv demo noah
Foto:Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

NOAH mener at den nye viltforskriften betyr at ville dyr fortsatt vil komme dårlig ut.

Selv om det som tidligere var en skandale for ville dyr, nå har blitt til forbud mot jakttrening på ville dyr i fangenskap, henger dårlige holdninger til ville dyr igjen i forskriften, mener NOAH.

– Med naturkrisen og moderne kunnskap om ville dyr som bakgrunn, burde viltforskriften tatt enda mer hensyn til de ville dyrene. Men det har blitt vesentlige faglige forbedringer, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

– annonse inline –

Høringsforslaget åpnet opprinnelig for en rekke hjemler, som NOAH mente ikke ville vært forenlige med dyrevelferdsloven. Blant annet forslag om å tillate hold av vilt for trening av hihunder, og en søknadsplikt rundt rehabilitering av ville dyr.

Selv om NOAH ser forbedringer i den nye viltforskriften, som gjelder fra 1. april, mener de at det burde vært gjort flere endringer i en forskrift som Miljødirektoratet omtaler som «moderne».

– Det hører ingen sted hjemme at forskriften fortsatt tillater at private grunneiere selv får vurdere om det er «behov« for skadefelling. Dette har ikke fungert frem til nå, og vil fortsette å legge unødig press på ville dyr i yngletiden. Det er heller ikke særlig «moderne» å holde ville dyr i fangenskap for kjøtt, utstilling i dyrepark eller kommersielt oppdrett. Selv om antall arter er innskrenket, er det ingen faglig støtte for at hjortedyr fortsatt skal lide under dette. Her skulle vi gjerne sett at viltloven tok samme hensyn som hold av vilt for andre formål, som hijakttrening og kjæledyrhold, sier NOAH-lederen i en pressemelding.  

– annonse bottom –