Villig til å ofre ulven på det politiske alteret

Jon Georg Dale er miljøpolitisk talsmann i Frp. Nå vil han ofre ulven på det politiske alternet. Foto: Frp
– annonse top –

Frp har ikke nådd fram i sine forhandlinger med regjeringen om rovdyrpolitikken, og er nå villig til å ofre ulven på det politiske alteret.

Etter at Frp gikk ut av regjeringen, har partiet valg å bruke rovdyrpolitikken i sine forhandlinger med Solberg-regjeringen. Nå har Høyre, Venstre og Krf sagt nei til miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale i Frp.

Hans parti forhandlet blant annet om en uavhengig klagenemnd for rovdyr og en reduksjon i natall rovdyrregioner. Det mest alvorlige var at Frp ønsket å sette et øvre tak for ulvebestanden. Dette er helt på tvers av normal naturforvaltning, der man normalt sett setter et minimum for ulike bestander. Sverige har blant annet satt et mimimunstall for sin jervebestand.

– annonse inline –

– Vi må bare konstatere at regjeringspartiene har sagt at det ikke er grunnlag for å finne en helhetlig løsning med oss. Basert på det kommer jeg til å ta kontakt med både Sp og Ap for å prøve å finne et flertall for å etablere en tydelig retning for ulvepolitikken, sier miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale (Frp) til NTB, gjengitt i Aftenposten.

Regjeringen til statsminister Erna Solberg ønsker å redusere antall regioner for forvaltningen av rovdyrenen i Norge. Taket som Frp vil sette vil, dersom det skulle bli vedtatt, øke muligheten til å felle enda flere ulv enn det norske myndigheter allerede gjør i dag.

Høyres Lene Westgaard-Halle uttaler ifølge Aftenposten at regjeringen har strakt seg langt for å finne en løsning sammen med Frp.

– Dessverre er den politiske avstanden for stor på enkelte av punktene til at vi klarer å bli enige om en helhetlig pakke. Vi kommer likevel til å søke felles løsninger om enkeltvedtak som søker å dempe konfliktene på rovdyrfeltet når vi behandler saken i Stortinget, sier Lene Westgaard-Halle ifølge Aftenposten.

– annonse bottom –