Ville skyte etter bilde på viltkamera

Foto: Pixabay
– annonse top –

Det tok Fylkesmannen i Innlandet drøyt to timer på å gi Sålekinna beitelag avslag på søknad om å skyte en jerv som ble sett på et viltkamera.

Det var tirsdag beitelaget hadde sett en jerv på viltkamera i Tolga kommune. Det har tidligere i sommer vært skader på bufe. I vedtaket fra fylkesmannen viser man til at det tidligere i sommer ble gitt tillatelse til å skyte jerv. Den siste registrerte skaden er imidlertid fra slutten av juli. To jerv er dessuten skutt etter tillatelse denne sommeren.

Andre løsninger

– Ved behandling av søknader om skadefelling skal føringene i forvaltningsplanen for rovvilt tillegges vekt. Felling kan bare gjennomføres om det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning, sier Steinar Fossum hos fylkesmannen.

– annonse inline –

I det geografiske området søknaden gjelder, kan det ifølge den lokale rovviltnemnda (region 5 Hedmark) felles til sammen 12 jerv i løpet av 2020 og 2021. Hittil er det skutt fire jerv.

Bestemte dyr

Fylkesmannen poengterer at en skadefellingstillatelse skal være rettet mot bestemte skadegjørende individ. Vedtaket skal være begrenset til tid, rom og antall dyr. Ved hver fellingstillatelse gis det en økonomisk ramme som fellingsforsøket skal gjennomføres i henhold til. Søknaden gjelder for øvrig et område som er prioritert for beitedyr.

Ingen ferske skader

– Med henvisning til rovviltforskriften foreligger det dokumenterte skader forårsaket av jerv i beiteområdet i 2020. Siste påviste skade er over to uker gammel. Det foreligger ingen ferske dokumenterte skader. Det er påvist skader i området. Beitelaget rapporterer om at det savnes en del dyr. Fylkesmannen anser at skadeomfanget er usikkert, med bakgrunn i at det er felt to jerv på skadefelling i umiddelbar nærhet til de dokumenterte skadene. Det er lite grunnlag for å vurdere en eventuell pågående skadesituasjon. Videre er muligheten til å gjennomføre et effektivt skadefellingsforsøk svekket når det ikke foreligger et konkret, ferskt skadetilfelle å starte ut fra, heter det i beslutningen fra Fylkesmannen i Innlandet.

Etter en totalvurdering gir Fylkesmannen i Innlandet avslag på søknad om skadefelling av en jerv i områdene til Sålekinna beitelag, heter det i vedtaket.

– annonse bottom –