– annonse top –

Rovviltnemnda for Oppland ønsker å utradere gaupe i kommunene Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord- Fron og Sel.

Det går fram av et vedtak om kvotejakt på gaupe for 2020 fattet av rovviltnemnda for region tre – Oppland. I et område, som omfatter de nevnte kommunene, sier nemnda at forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe.

Derfor vil rovviltnemnda skyte fem gauper i dette området. I en annen del av forvaltningsområdet til nemnda, legges det opp til fem ynglinger eller familiegrupper. Denne delen av vedtaket fra nemnda omfatter kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker og Lunner. Og her kan det skytes to gauper.

– annonse inline –

I tillegg er blir det tillatt å skyte to eksta gauper, så såkalt senere fordeling.

– Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket underveis i kvotejakta. Rovviltnemnda vil også vurdere inndeling av jaktområder underveis i jaktperioden for å oppnå nødvendige uttak i områder med påviste gaupeskader, sier Aud Hove, leder i rovviltnemnda for Oppland.

– Rovviltnemnda legger prognosemodellen for bestanden av gaupe i Norge til grunn for størrelse på kvota og viser til at rovviltnemnda har forvaltningsansvaret for region 3 og for å forvalte gaupebestanden som ligger innenfor denne regionen. Nemnda ser at det er for mange ynglinger i beiteprioritert område og et økende skadeomfang, og mener det derfor må tas ut flere dyr i område 1 for å justere bestanden i dette området, heter det i vedtaket.

– annonse bottom –