Vil sette fartsgrense for villmannskjøring på sjøen

Bildet er tatt av Herbert Aust fra Pixabay
– annonse top –

Alle fritidsbåter, inklusive vannscootere, kan i fremtiden får en generell fartsgrense de må forholde seg til.

Det får fram av en forskrift som samferdselsminister Knut Arild Hareide (krf) nå sender ut på høring. Det forslås blant annet at det innføres en generell fartsgrense for fritidsbåter, som ikke finnes i dag.

– annonse inline –

– En generell fartsgrense for fritidsbåter kan gi bedre sikkerhet for båtførere og for andre som bruker sjøen. Samtidig tror jeg at regelverket vil bli enklere. Båtliv er populært i Norge, og det er stadig flere hurtiggående fritidsbåter og myke trafikanter, som padlere, på sjøen. Jeg tror at en generell fartsgrense kan bidra til en bedre og tryggere opplevelse for de som bruker sjøen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Han ser for eg tre ulike former for statlig fartsregulering på sjøen:

  • En generell aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser,
  • En generell fartsgrense på 5 knop 100 meter fra land som vil gjelde for førere av fritidsbåter
  • Lokale fartsgrenser for nærmere bestemte geografiske områder

Lokale grenser

I tillegg kan kommunen blant annet fastsette lokale fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde, og justere den generelle fartsgrensen opp eller ned ut fra lokale behov. Vannscootere er fritidsbåter, og forslaget til endringene gjelder dermed også for vannscootere.

– Vi ønsker å gjøre det enklere å få oversikt over fartsgrenser til sjøs. Vi må samtidig ivareta de lokale behovene for regulering, for kysten er lang og variert, det må vi ta hensyn til, sier samferdselsministeren, som melder at det for næringsbåter er foreslått at staten fastsetter geografisk avgrensede fartsforskrifter der det er behov. Selv om det er staten som eventuelt fastsetter slike forskrifter, vil de måtte utformes i god dialog med kommunene.

Høring

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet og Kystverket har utredet behovet for fartsgrenser for fritidsbåter og næringsbåter, og har utarbeidet forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til departementet 14. august, og denne rapporten sendes nå på høring. Høringsfristen er 25. november 2020.

– Jeg håper på mange gode innspill i denne prosessen som vi kan ta med oss i den endelige beslutningen, sier Hareide.

Her kan du lese høringen til forskrift om fartsgrenser på sjøen.

– annonse bottom –