Vil koste på pungen å bryte naturmangfoldloven

tiger
Bildet er tatt av Andreas Breitling fra Pixabay
– annonse top –

Fra nyttår vil det bli kostbart å bryte naturmangfoldloven.

Det var Stortinget som i 2019 besluttet å endre bestemmelsen om miljøerstatning i naturmangfoldslovens paragraf. Den ble endret til en bestemmelse om overtredelsesgebyr, og dette blir gyldig lovverk fra 1. januar 2021. Endringen gir forvaltningen rett til å pålegge en person eller et foretak å betale et pengebeløp til det offentlige dersom det skjer lovbrudd.

– Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å bekjempe miljøkriminalitet. Fra nyttår kan Miljødirektoratet ta i bruk overtredelsesgebyr for å sanksjonere brudd på naturmangfoldloven som ikke er så alvorlige at de politianmeldes, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– annonse inline –

Områdene dette gjelder er blant annet brudd på regelverket som gjelder verneområder, fremmede organismer, handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) og ulovlige inngrep i utvalgte naturtyper.

– annonse bottom –