– annonse top –

Ekspertutvalget om farlig avfall klarer ikke å peke ut et nytt deponi i Norge, selv om det er behov for det.

Kommende fredag holder klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) et møte for å få innspill fra ekspertutvalget om farlig avfall. Der vil ulike aktører få mulighet til å gi innspill til utvalgets rapport.

Utvalget ble oppnevnt i april i år og har vært ledet av Ingrid R. Lorange. Utvalget leverte sin rapport til klima- og miljøminister Ola Elvestuen 4. november med anbefalinger om hvordan man kan redusere mengden farlig avfall, og hvordan man kan sikre behandlingsløsninger for farlig avfall fremover.

– annonse inline –

Utvalgets vurdering er at det på sikt er mulig å oppnå vesentlig reduksjon i mengden farlig avfall som resultat av økt gjenvinning og ressursutnyttelse. For at dette skal kunne oppnås mener utvalget at myndighetene må innføre et bredt sett med virkemidler.

Utvalget peker også på at det fremdeles vil være behov for deponikapasitet fremover, og at det er behov for en ny løsning når dagens deponi på Langøya er fullt. Det anbefales ikke en konkret lokalitet for et nytt deponi, men vises til at det er flere lokaliteter som kan være egnet. Utvalget anbefaler i sin rapport at staten ikke arbeider videre for et nytt deponi i Brevik.

Anbefalingene i rapporten berører en rekke aktører, herunder industribedrifter, avfallsbehandlere og kommuner. Innspillsmøtet avholdes for å gi berørte aktører anledning til å gi sine innspill til utvalgets rapport.

– annonse bottom –