– annonse top –

Innen 2030 skal Norge halvere sine sine klimautslipp.

Fredag meldte Norge inn et forsterket klimamål i forhold til Parisavtalen, som Norge har godkjent. Innen 2030 skal Norges forsterkede klimamål redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. 

– Norge er det første vestlige landet i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN. Beslutningen i dag er et viktig skritt mot et grønt skifte i Norge, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– annonse inline –

Det er ventet at flere land vil melde inn et forsterket mål i løpet av året, og før klimatoppmøtet i Glasgow i november.

– Norge skal ta en lederrolle med å kutte utslipp både nasjonalt og internasjonalt, og vi skal gjøre det i et tett samarbeid med EU. Med forsterket innsats skal vi kutte utslipp betydelig i tiden som kommer. Det må bli lettere for folk å ta klimavennlige valg og vi skal legge til rette for grønn omstilling i næringslivet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H)

Ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet ønsker Norge å kutte sine klimagassutslipp i samarbeid med EU. Gjennom klimaavtalen med EU har Norge allerede forpliktet seg til å samarbeide med EU om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

– Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Det at Norge nå går foran og forsterker sitt klimamål kan vise vei for andre land som fortsatt er i tenkeboksen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Norges nye målsetting ligner mye på Europakommisjonens «European Green Deal» hvor det er varslet en plan for å øke EUs mål til minst 50 prosent og opp mot 55 prosent. Regjeringen har arbeidet for at EU skal øke sitt mål til 55 prosent, og vil fortsette å arbeide for det fremover. Hvordan et økt i klimamål i EU vil gjennomføres og fordeles mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor er ikke avklart.

Dersom EU mot formodning ikke forsterker sitt klimamål til tilsvarende nivå som Norge, vil den delen av målet som går lenger være betinget av tilgang til samarbeid om utslippsreduksjoner i andre land i tråd med reglene i Parisavtalen.

– annonse bottom –
Forrige artikkelVurderer vern av elfenbenslav, olivenskog og kalkmark
Neste artikkelRoser regjeringen for nytt klimamål