Vil gjøre skipsfarten mer miljøvennlig

Anleggstrafikk. Foto: Statens vegvesen
– annonse top –

Statens vegvesen og Grønt Skipsfartsprogram har overfor Klima- og miljødepartement presentert et veikart for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig.

Etterspørsel etter grønn transport fra offentlige byggherrer kan bidra til å skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøy langs kysten. Ved å overføre mer gods fra vei til sjø og kreve grønnere sjøtransport, vil utslippene reduseres.

– annonse artikkel –

Det offentlige står for cirka 40 prosent av omsetningen innen bygg og anlegg, og kan bruke sin innkjøpsmakt til å få fart på den grønne omstillingen til sjøs.

Norges første batteriferje ble introdusert i 2015, og det finnes nå over 70 batteriferjer i trafikk i Norge. Dette har ført til at norsk leverandørindustri har en ledende posisjon globalt.

Statens vegvesen har også vist hvordan CO2-utslipp kan vektlegges i tillegg til pris i asfaltkontrakter. Dette har resultert i en reduksjon på 25 prosent av utslippene de siste to årene, og målet er å redusere utslippene med 70 prosent innen 2030, heter det i en pressemelding fra DNV og Grønt Skipsfartsprogram.

– annonse nede –