Vil gi penger til hurtigbåter

Foto: Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

Miljødirektoratet vil bruke millioner kroner i støtte til hurtigbåter. Målet er å kutte klimagassutslippene fra næringen.

Det er via ordningen «klimasats» at direktoratet ønsker å oppnå dette.

– Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. Vi skal blant annet halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Gjennom ordningen Klimasats støtter vi arbeidet med å redusere utslippene fra hurtigbåtene langs kysten og framskynder overgangen til en grønnere skipsfart, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en melding fra direktoratet.

– annonse inline –

Det er i noe under 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift i Norge. De bruker tradisjonelt mye drivstoff og har høye utslipp per passasjer. Å gjøre reisene grønnere er en viktig oppgave på kysten. Tiltak på hurtigbåter ble utredet i Klimakur 2030. Rapporten viser at potensialet for utslippskutt er rundt en halv million tonn CO2 fram mot 2030.

– Grønn teknologi må ofte hjelpes i gang. Vi er stolte av å støtte gode prosjekter som gjør transport med hurtigbåt mer klimavennlig, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– annonse bottom –