Vil droppe bygging av flyplasser

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay

Naturvernforbundet i Nordland mener at det ikke bør bygges nye storflyplasser i fylket, fordi det blant annet går ut over myrområder.

Forbundet lokalt har gjort følgende vedtak: «I lys av klima- og naturkrisen og utsiktene til redusert flytrafikk i kjølvannet av koronakrisen går fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet i Nordland 14/3-2021 imot bygging av ny storflyplass på Hauan i Rana, etablering av storflyplassen på Leknes og flytting av flyplassen i Bodø.»

– annonse artikkel –

Leder i Naturvernforbundet Nordland, Kaja Langvik-Hansen, sier til NRK følgende: – Vi har etter hvert sett at naturkrisa, eller nedbygginga av natur, er en vel så stor trussel som klimautslippene vi har.

Hun mener at dagens planer om storflyplasser vil gjøre både samfunnet og klimaet til tapere. Lederen er spesielt bekymret for utbyggingene i Rana og Leknes. Der mener hun mye matjord og natur går med i byggingen. I Rana er flyplassen plassert i et område som i dag har myr og som lagrer store mengder CO2.

NRK viser til et brev som forbundet har sendt til samferdselsdepartementet. Der sier lokallagsleder Dag Johansen at han er svært bekymret for myrene på Hauan.

Det foreligger overhodet ingen analyse av hvor store CO₂-utslipp det blir fra alle de punkterte/ødelagte myr- og våtmarksområdene på Hauan i tiår framover.

Utredningene som er gjort knyttet til natur, er over ti år gamle, og Kaja Langvik-Hansen mener at de har en helt annen kunnskap i dag sammenlignet med tidligere.

Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling sier på den andre side at myr vil bli brukt til revegetering ved den nye flyplassen. Han opplyser at det er en begrenset del av området som består av myr. Myr som skal flyttes på blir gjenbrukt, opplyser han, og slår fast at det ikke er behov for nye utredninger knyttet til flyplassen i Mo i Rana.

– annonse nede –