Video: Tiltak mot krykkjer til lagmannsretten

Krykkjer på hustak, Hammerfest juli 2021. Video: Thor-Ivar Guldberg

Påtalemyndigheten i Troms og Finnmark har anket en dom i lavere rettsinstans til Hålogaland lagmannsrett.

– annonse artikkel –

En tidligere dom i tingretten var ikke helt på linje med politiets oppfatning av saken. Kommunen hadde brukt vann for å spyle måkene ned fra et tak. Årsaken var at måkene både laget plagsom lyd. De hekkende måkene var sjenerende, mener kommunen.

Hammerfest kommune fikk noe medhold i tingretten, men ble dømt for spyling av truede fugler (+).

Troms og Finnmark statsadvokatembete skal møte Hammerfest kommune i lagmannsretten den 17. august 2021. Retten blir satt i Tinghuset i Tromsø. Retten vil bruke en hel dag på å behandle politiets anke i en meddomsrett.

– annonse nede –