Veterinærer reagerer på manglende tiltak mot villsvin

villsvin
Bildet er tatt av rcvd fra Pixabay

Villsvin har allerede spredt seg til et større område enn det myndighetene har bestemt. Det mener to veterinærer som har ytret seg i Nationen.

Det er president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, og overveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin som ytrer seg i avisen.

– annonse artikkel –

De minner om handlingsplanen for forvaltning av villsvin. Den sier at det skal være «færrest mulig villsvin på et minst mulig geografisk område». Veteriærene mener at det ikke er nok, selv om planen er bra.

– Det geografiske området der villsvin kan påtreffes i Norge begynner å bli veldig stort. Situasjonen er for alvorlig til at vi kan innta en vente-og-se-holdning. Villsvinet forholder seg ikke til byråkratiske prosesser, og innen vi får tiltak som treffer kan skaden allerede være skjedd.

– Villsvin tar med seg sykdommer som er farlige for både dyr og mennesker. I tillegg gir villsvin vesentlige faunaødeleggelser og redsel for ferdsel i mange regioner. Trafikkulykkene er mange og kostbare, både menneskelig og økonomisk. Viktigst er likevel ansvaret vi har for dyrevelferd hos norske dyr, skriver de.

Hele innlegget til veterinærene kan du lese i et debattinnlegg i Nationen.

– annonse nede –