– annonse top –

Regjeringen vil i løpet av høsten verne verdifulle marine områder som Skarnsundet og Børgin i Trøndelag.

I følge Naturvernforbundet er det snakk om verdifulle områder med særegent artsmangfold i verdensklasse.

– annonse bottom –