mandag, august 15, 2022
No menu items!
More

  Venstre-minister: – Ulven må vernes, ikke skytes

  ola elvestuen venstre
  Foto: Mona Lindseth, Venstre.
  – annonse top –

  Påtroppende klima- og miljøvernminister, Ola Elvestuen fra Venstre, mener at Norge ikke kan godta massedrap på en utrydningstruet dyreart.

  I et intervju med venstre.no, partiet egen hjemmeside, sa Elvestuen følgende i september 2016:

  – annonse inline –

  – Norge kan ikke godta massedrap av en utrydningstruet dyreart. Vi bryter også våre internasjonale forpliktelser når det gjelder hold av store rovdyr, sier leder i Stortingets miljøkomite, Ola Elvestuen.

  Det er Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus som har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren. Elvestuen slår fast at vi nå ser konsekvensene av vedtakene i Stortinget i vår (2016 red.anm.) fra Ap, H, Frp, Sp og Krf.

  Nedslakting

  – Ap, H, Frp, Sp og Krf står bak en regelrett nedslakting av ulv i Norge. Danmark, Tyskland og flere europeiske land har en mer tilrettelagt politikk for ulv enn Norge. Stortingets største partier la ansvarligheten til side, og vi har nå en rådende politikk der norske ulvestammen risikerer å bli nærmest utryddet, sa Elvestuen i 2016.

  Brudd på enighet

  Forhandlingene i vår markerte et brudd og slutten på tolv år med brede politiske forlik om norsk rovdyrpolitikk.
  – Vi prøvde i det lengste å komme til en enighet, men det var ikke mulig hverken med Arbeiderpartiet eller Høyre og Fremskrittspartiet, sier Elvestuen.

  Hører hjemme i norsk natur

  – Ulv hører hjemme i norsk natur. Den ble fredet i 1973, den er fortsatt kritisk truet av utryddelse og er på den norske rødlisten for arter. Enhver nedgang i bestandsmål eller ulvesoner vil øke risikoen for at ulv utryddes fra norsk natur. Vi nærmer oss faretruende grensen for ulv som vi må ha for å ivareta forpliktelsene vi har etter Bern-konvensjonen, påpeker Ola Elvestuen.

  I en uttalelse fra Venstres landsstyre den 15. oktober 2016 heter et følgende:

  «I vår vedtok Stortinget nye bestandsmål for ulv. Selv om Venstre og mange andre aktører ropte varsko allerede i vår, er det først nå vi ser resultatet av den nye rovdyrpolitikken.

  Etter at Rovviltnemndene har tolket det nye stortingsvedtaket ser vi konsekvensene med all tydelighet. Opptil 47 ulver står i fare for å bli skutt i høst. Venstres landsstyre mener dette er en nedskyting av ulv som vil sette den norske ulvestammen i fare, og skade Norges renommé i utlandet.
  Ulv hører naturlig hjemme i norsk natur, og vi har internasjonale forpliktelser til å ta vare på ulven. Den norske ulvestammen er liten og genetisk sårbar. Ved å ta ut opptil 47 ulv risikerer vi å ødelegge hele den norske ulvestammen. Dette er dramatisk. Nå når vi ser hvordan rovviltnemndenes fortolkning av Stortingets vedtak fører til en tilnærmet utradering av den norske ulvestammen må Stortinget fatte et nytt vedtak før det er for sent. Venstres landsstyre ber derfor regjeringspartiene og AP om å revurdere ulvevedtaket fra i vår. De bør sette seg ned i nye forhandlinger med Venstre, SV og MdG med sikte på et nytt og forbedret ulveforlik i Stortinget.
  Vedtatt av Venstres landsstyre 15.10.2016»

  – annonse bottom –