Varsler oppheving av portforbudet

Foto: Pixabay
– annonse top –

Mattilsynet varsler en mulig oppheving av portforbudet for fjørfe.

Det kan skje fra 1. juni, når vårtrekket er over og fordi det meldes om stadig færre tilfeller av fugleinfluensa.

Det betyr at vi kan lette på de strenge smitteverntiltakene vi innførte før jul, dersom den gode smittesituasjonen holder seg de neste dagene, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

– annonse inline –

– Vi har hatt et forbud mot å holde fjørfe ute uten tak i Norge ganske lenge. Dette har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi trolig kan avslutte dette snart. Det har vært nødvendig å holde dyrene inne og under tak når de er ute for å hindre smitte, men det kan også ha ført til dårligere dyrevelferd for dyra. Vi har fått tilbakemelding om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Jahr.

Trolig endring 1. juni

Fra 1. juni vurderer Mattilsynet å innføre lettelser i smitteverntiltakene, dersom den gode smittesituasjonen holder seg. Dette betyr blant annet at det ikke lenger er

  • påbudt å holde fjørfe under tak
  • obligatorisk å registrere nye hobbyfjørfehold
  • forbud mot dyreansamlinger

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved forhold som kan gi mistanke om fugleinfluensa. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fortsatt fôres og vannes på en slik måte at det ikke tiltrekker ville fugler.Tilsynet arbeider også med å få opphevet forbudet mot jakt på visse fuglearter så raskt som mulig. Endringene som nå vurderes innført gjøres blant annet på bakgrunn av råd fra Veterinærinstituttet.

Tenk fremover

Mattilsynet opplyser at det er viktig at de som har fjørfe på hobbybasis, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal løse et eventuelt portforbud neste år.

– Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, selv under strenge smitterestriksjoner. Vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang det blir portforbud, oppfordrer Jahr.

– annonse bottom –