Varsler mulig ulovlig jakt i Halden

Dåhjort. Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Hans Benn fra Pixabay
– annonse top –

Klima- og miljødepartementet har mottatt et varsel om mulig ulovlig jakt i Halden.

– annonse inline –

Varselet kom i utgangspunktet inn til Landsbruks- og matdepartementet, men er videresendt til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

Varselet gjelder en finn-annonse som gir inntrykk av jakt på dåhjort i Danmark, mens mistanken går på at jakta faktisk skjer i Norge.

– Eventuelt hold av dåvilt i hegn i Norge, der formålet er jakt, er regulert i viltforskriften, og der kommunen og Miljødirektoratet kan føre tilsyn og treffe tiltak. Jeg ber om at Miljødirektoratet følger opp dette varselet om mulig ulovlig jakt i hegn i Halden og gir tilbakemelding om utfallet, skriver fagdirektør Arne Sandnes i avdeling for skog- og ressurspolitikk i Landbruks- og matdepartementet i en henvendelse til Miljødirektoratet.

Det er daglig leder Johan Trygve Solheim i Stiftelsen Norsk Hjortesenter som har informert departementet om mistanken den 1. september.

– annonse bottom –