Varmesentral får fortsette å forurense

Bildet er tatt av Patricia Alexandre fra Pixabay

Ved Risenga varmesentral i Asker slipper Solør Bioenergi Varme AS utslippsmålinger slik forurensningsloven vanligvis krever.

Det har Statsforvalteren i Oslo og Viken bestemt, og gir fritak for utslippsmålinger etter forurensningsforskriften. Det er gitt dispensasjon for sesongen 2021 til 2022 under visse vilkår.

– annonse artikkel –

Statsforvalteren melder at de mottok søknad datert 11.01.2021 fra Solør bioenergi Varme AS om fritak for utslippsmålinger etter forurensningsforskriften for måling og beregning av utslipp til luft fra én fyringsenhet for olje ved Risenga Varmesentral i Asker kommune, heter det.

Etter forurensningsforskriften skal fyringsenheter for olje på 1–10 MW måle støv og CO én gang hvert annet år. Solør Bioenergi Varme AS begrunner søknaden om fritak for målinger med at oljekjelen kun benyttes i noen få timer på særlige kalde dager. Når oljekjelen fyres som spisslast slår den seg av og på flere ganger i timen. Dette fordi det kun er behov for litt ekstra varme. Denne driftstiden er ikke tilstrekkelig til å få utført målinger over seks time. Etter Statsforvalteren oppfatning er det ikke ønskelig å fyre eller starte opp oljekjelen utelukkende for å kunne foreta målinger.

– annonse nede –