– annonse top –

I løpet av de siste 25 årene har vannkvaliteten blitt betydelig bedre i Sør-Norge.

Det er en ny undersøkelse om omfatter tusen norske innsjøen som viser dette. Miljødirektoratet melder at undersøkelsen, gjerne kalt tusensjøersundersøkelsen, ble gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet og er den mest omfattende undersøkelsen av innsjøer i Norge.

I 2019, nesten 25 år senere enn første gang, ble undersøkelsen av vannprøver fra over tusen innsjøer fra hele landet gjort på nytt. Nesten alle innsjøene som ble undersøkt i 2019 var de samme som i 1995, med kun få unntak. Nå er resultatene klare.

– annonse inline –

– Dette er veldig gode nyheter. Det viser at tiltakene som gjøres mot forsuring har god effekt. Sørlandet og sørlige deler av Sør-Vestlandet har fortsatt forsuringsproblemer, og dette er områdene der vi må opprettholde vassdragskalkingen. Her er tiltak mot forsuring avgjørende dersom vi skal ha håp om å gjenopprette og bevare fiskebestandene i de påvirkede vassdragene, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– annonse bottom –
Forrige artikkelPengedryss over utslippsfrie hurtigbåter
Neste artikkelStrengere krav til avfall fra skip