– annonse amp –

– Utvikler verdikjeden for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Sandra Borch, Senterpartiet. Foto: Torbjørn Sandberg

– Vi har felles ansvar og oppgaver innenfor det som denne konferansen dreier seg om – å utvikle verdikjeden for skog- og trenæringene.

Det sa landbruks- og matminister Sandra Borch under konferansen Skog og tre 2022.

– Ressursen er fortsatt ikke utnyttet på nivå med potensialet som vi kan ta ut innenfor bærekraftige rammer. Effekten av den storstilte skogplantingen på 50-70-tallet har begynt å avta, og dette kan også ses på tallene for CO2-opptak i klimagassregnskapet som nå er på en synkende trend. Derfor må vi ha fokus på å bygge opp skogressursene. Vi vil bidra til å øke innsatsen innenfor skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak både for å sikre råstofftilgangen for fremtidas industri, men også for at skogen skal bidra så mye som mulig til å nå våre klimamål og -forpliktelser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Ifølge en pressemelding fra departementet er skogbruk og trebasert industri er en viktig verdikjede i Norge som sysselsetter om lag 22.200 personer, hvorav cirka 6.600 i skogbruket. I 2021 ble det omsatt 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål, som er det høyeste noen gang. Omsatt volum i første kvartal 2022 var 7,5 prosent høyere enn året før. Den høye aktiviteten kan knyttes til gode priser for tømmer, både til sagbrukene og annen industri, heter det.

Exit mobile version