Utreder utvinning av mineraler på havbunnen

Olje- og energidepartementet fastsatte i september et program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på havbunnen. Foto: Oljedirektoratet
– annonse top –

Olje- og energidepartementet har nå bestemt hvordan staten skal gjennomføre en konsekvensutredning knyttet til framtidig utvinning av mineraler på havbunnen.

Departementet har mottatt 53 innspill fra høringen fra januar til april. Etter å ha vurdert innspillene fra høringen og på basis av Oljedirektoratets faglige gjennomgang har departementet fastsatt programmet for konsekvensutredningen.

Mineralvirksomhet

Det var olje- og energiminister Tina Bru (H) som inviterte til høringen og inviterte alle interesserte og myndigheter til å komme med innspill.

– annonse inline –

– Det er viktig for å sikre at konsekvensutredningen blir så god som mulig ved å drøfte og belyse muligheter og problemstillinger for åpning av områder for mineralvirksomhet på havbunnen, skrev hun i forslaget til program for konsekvensutredning etter havbunnsmineralloven.

Økende behov

Der ble det framhevet at det på verdensbasis er forventet å være et økende behov for ulike metaller i fremtiden. Dette skyldes befolkningsvekst, økonomisk vekst og velstandsvekst utenfor OECD-landene og særlig i land som Kina, Brasil og India.

Det økte behovet skyldes også at tilgang på metaller er en viktig forutsetning for å produsere eksempelvis batterier, vindturbiner og solcellepaneler som er viktig for å redusere utslipp av klimagasser.

Det ble også vist til prognoser som sier at behovet for flere metaller kun delvis bli ivaretatt ved økt grad av materialgjenvinning og gjennom utvinning fra eksisterende eller nye landbaserte gruver. Utvinning av havbunnsmineraler kan, avhengig av utviklingen i de aktuelle metallmarkedene, bidra til å sikre forsyningen av aktuelle metaller.

– annonse bottom –