– annonse top –

Etter at Fiskeridirektoratet har åpnet for dusørfiske etter rømt oppdrettslaks på Trøndelagskysten, får fiskere nå 500 kroner per fisk de får opp av sjøen.

Det er i forbindelse med rømming av oppdrettslaks fra anlegg på Hitra og Frøya, at Fiskeridirektoratet ønsker å kartlegge hvor fisk eventuelt sprer seg etter slike hendelser.

Direktoratet åpner derfor i samarbeid med Lerøy og Salmar for et organisert gjenfangstfiske der det betales en dusør på kr 500,- per rømt oppdrettslaks som fanges. Det presiseres at det ikke åpnes for fiske i 100 meters-sonen utenfor alle vassdrag som har anadrom laksefisk. Og at det ikke åpnes for fiske i de utvidete munningsområdene.

– annonse inline –

Fylkesmannen i Trøndelag har i vedtak av 04.09.2020 åpnet for at dette fisket kan foregå uten hensyn til påbudet om nedsenkning av garnredskap. Garn skal ha løpende tilsyn. Eventuell villfisk skal behandles så skånsomt som mulig og slippes ut. Ved betydelige bifangster av anadrom villfisk skal fisket på det aktuelle stedet stoppes umiddelbart.

Fiskeridirektoratet skal ha prøver av all fisk levert på mottaksstasjoner. Prøvene tas på mottaket. Fisket skal forøvrig foregå i tråd med forskrifter om fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag.

– annonse bottom –
Forrige artikkelGir fellingstillatelse på jerv øst for Lågen
Neste artikkel– Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen