– annonse top –

Fiskearten gjedde utgjør en fare for økosystemene i ferskvann ved flere styre byer i Norge.

Miljødirektoratet melder at spredningsfaren er størst rundt store byer i sørvest og sør i Finnmark.

- artikkel innside -

– Det er særlig rundt tettsteder og store byer som Bergen, Stavanger og Kristiansand at spredningsrisikoen er stor, fordi mennesker bidrar til å spre fremmede fiskearter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det varme klimaet på Sør-Vestlandet gjør at mange fremmede arter trives i ferskvannene der. Også så langt nord som i det sørlige Finnmark er risikoen for at regionalt fremmede arter sprer seg nokså stor. Det gjelder først og fremst gjedde og røye, som er arter som trives i kaldt klima, melder direktoratet.

Dette går fram av en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning. Den beste måten å redusere skadeomfanget fremmede ferskvannsfisk har på økosystemet, er å hindre at de sprer seg. Når en fremmed art først har etablert seg i et nytt miljø, kan det være vanskelig å bli kvitt den. Det kan kreve store ressurser å fjerne den.

– Det er viktig for miljøforvaltningen å kunne bedømme hvor det er mest sannsynlig at fremmede arter er i ferd med å spre seg, sier miljødirektør Ellen Hambro.

– artikkel nede –