Usannheter i ulvedebatten

Berit Helberg omtaler seg som multikonstner og dyreverner. Foto: Facebook.

Av Berit Helberg, dyreverner

Er det ikke på tide å slutte å misbruke usannheter for å spille på folks frykt nå? Det er malt på i mange år at folk frykter at ulven skal ta mennesker, og det hjelper ikke hvor mye forskere og eksperter beroliger med at det ikke vil skje. Ikke hjelper det at man forsøker å opplyse om hvor lenge siden det er at et menneske faktisk ble drept av ulv i Norge, heller – til og med den mest kjente historien har vist seg å sannsynligvis være fake news. Sist noen ble drept av ulv i Norge, var mens vi var i union med Danmark. For noen år siden sto det med store overskrifter i ei lokalavis om jenta som foreldrene hadde greit å sette frykten i, hun (foreldrene) krevde skoleskyss fordi hun (foreldrene) var redd ulv. På bildet sto foreldrene med jenta og pappa’n hadde selvfølgelig t-skjorte med sin innstilling til naturen i form av ulvehat. De store bokstavene utelot brødrene hennes som ikke gadd å bli skyssa til skolen for de var ikke redde. Ble brødrene spist? Nei, de så ikke engang dyret…

– annonse artikkel –

Skal virkelig ulvene drepes på grunnlag av fake news og ubegrunnet frykt?

Det er også på tide å slutte å misbruke argumentet om dyrevelferd når det gjelder ulv. Før det argumentet kan brukes, må næringa ta til seg den kritikken og det faktum som ligger i det faktiske antall døde dyr i løpet av et år – og innse hvor lite ulven tar i forhold til det som dør av seg selv i utmarka. Når selv Mattilsynet reagerer – uten å reagere ved å gjøre noe med det – da skjønner de fleste at det er noe galt med utmarksbeitementaliteten i Norge. De fleste, ja – men ikke de som hater ulv. Utmarka tar kverken på rundt 80.000 – 100.000 sau og lam hvert år og det er intenst i den korte perioden beitet varer.

Jeg bruker faktisk ordet «hater» ulv, fullstendig legitimt når man ser de holdningene i kommentarfeltene som har dukket opp i etterkant av nedslaktinga av de to flokkene – gratulerer med den til Klima- og Miljødepartementet, dere har sørget for større påtrykk av streifulv med ditto overskrifter om nye blodige somre. Er det noen som virkelig burde ta til seg kritikk, er det de som ikke gidder å lese seg opp om ulv og revir, og hvordan dette er en naturlig sperre for streifulv fra Sverige. Men så var det Sverresens meninger da, som ikke helt hører hjemme i en seriøs avis.

«Hele operasjonen bærer derfor sterkt preg av at flyttingen var fast besluttet…» Det har lenge vært fast besluttet å bevare de viktige genene til ulven som ble flyttet, men enda mer fast besluttet var drepingen av ulvene innenfor sonen. Det eneste stedet ulvene burde få være trygge fra å bli drept. Der tas ikke DNA av streifulv som kommer inn i området og sørger for at kvoten økes og økes, og viktige gener kan bli drept før de rekker å gjøre noe med innavlsproblemet. 

Vi som ønsker å oppleve ulv i store skoger, blir frarøvet denne muligheten – frarøvet blir også de som kan tenke seg å drive med natursarfari i ulverevirene. Potensialet for lokalinntekt er stort når vi ser hvilke andre safarimuligheter som finnes i Norge. Hvorfor vil du ikke hjelpe ditt nærmiljø med å tjene penger på naturopplevelser?

Maktovergrep kan vi kalle det når fellingstillatelser deles ut muntlig i telefon like før helga, men det tar flere uker å behandle en klage på fellingstillatelsen slik at ulven er drept lenge før klagen blir behandlet. Maktovergrep er det å drepe ulveflokker innenfor sonen. Maktovergrep er det å gi blaffen i at flertallet i Norge ønsker ulv. 

At «Bernkonvensjonen ble undertegnet mens vi ikke hadde ulv i Norge» er kanskje den mest latterlige uttalelsen jeg har lest fra en politiker, for vi har alltid hatt ulv i Norge, selv om grådige staten på 1800-tallet forsøkte å utrydde alle rovdyr da de ville ha viltet for seg selv. En skam vi må leve med i dag.

Men vi lever i 2021 nå og har forpliktelser til naturen – selv uten Bernkonvensjonen. Er du bekymret for de «enorme summene» som brukes på ulvene, bør du nesten lese denne: Den er noen år gammel og burde vært oppdatert, men jeg kan love deg at det ikke er bedre stelt i dag med hensyn til husdyr og hva det koster oss. 

Fra 2013, sitat: Oppsummert (grovt overslag)

Elg og sau:

Årlige utgifter relatert til elg og sau, der beiteskader kun i Hedmark fylke er medregnet:

1.768 millioner kroner

(Elg: 868 millioner kroner)

(Sau: 900 millioner kroner)

Kostnader som følge av hjort kommer delvis i tillegg. Noen utgifter som følge av elg og hjort må man uansett påregne, men ikke i denne størrelsesordenen.

Rovdyr:

Totale årlige utgifter relatert til rovdyr: 200 millioner kroner

Kostnader til forskning og administrasjon kommer i tillegg. Når vi i tillegg vet at plantebasert er på vei opp og kjøtt er på vei ned hos forbrukerne, burde det ringe en bjelle hos alle som kan lese og se hvilken vei det går. Selvforsyningsgraden ligger i plantebasert. Ikke i kjøttproduksjonen. Det gjør også klimavennlig produksjon av mat.

Så vær så snill – slutt å misbruke økonomi for å bli kvitt ulven. Slutt å misbruke fryktkortet for å bli kvitt ulven. Og slutt å misbruke alle de stakkars sauene som omkommer hvert år helt uten rovdyrs innblanding. Den største mishandlinga er det faktisk næringa selv som står for.

– annonse nede –