Unge havørn på Flesland

– annonse top –

03.04.2013: Avinor har fått nye leietakere på Flestland flyplass, i form av et ungt havørnpar som nå har etablert seg med egg og reir. Nå ber Avinor om forslag til havn på de to havørnene.

– annonse inline –

Da ørnereiret ble oppdaget for kort siden inne på selve flyplassområdet, gjennomførte Avinor en risikoanalyse for å forsikre seg om at paret kunne hekke i fred uten at dette medfører økt risiko for flytrafikken.

-Analysene vi gjorde i samarbeid med en forsker fra Universitetet i Bergen, konkluderte med at havørnene kan bli. Faktisk viser forskning og erfaring fra andre lufthavner at ørnenes tilstedeværelse kan bidra til å holde den generelle fuglebestanden på lufthavnen nede – noe som reduserer muligheten for konflikt mellom fly og fugl. Sikkerheten vil uansett alltid ha den høyeste prioriteten på en lufthavn. Det vil derfor være en løpende evaluering av risikoen knyttet til all fugleaktivitet ved lufthavnen, opplyser Nes.

Følger nøye med
Noen tiltak blir iverksatt for å sikre trygge operative forhold for både ørn og fly. Det dreier seg blant annet om å følge med på ørnens bevegelser og redusere dens aktivitet nær rullebanen. Samtidig vil man sørge for at mindre helikoptre, som i dag opererer i nærheten av reirplassen, flyr inn og ut i god avstand til reiret.

-Flytting av både ørnepar og eventuelle unger har blitt vurdert, men anbefales ikke på dette stadiet. Grunnen til dette er at forskere mener sannsynligheten for reetablering av reiret er stor på grunn av både økende havørnbestand og ørnens evne til å returnere til kjente områder. Derfor er dette per i dag et uaktuelt tiltak, sier Nes.

Forskingsprosjekt
Det er allerede dialog mellom Avinor og forskningsmiljøet i Bergen med tanke på å få etablert et forskningsprosjekt på ørneparet – og i tillegg har Avinor har vært i kontakt med Fylkesmannen i Hordaland for å diskutere et samarbeid.

-Det kan være interessant å følge atferden til ørn både inne på et flyplassområdet og i dens territorium, og hvilke effekter de har på bestanden av annen fugl og vilt. Dette er ellers det første registrerte ørnereiret i Bergen kommune noen gang, og et forskningsprosjekt vil kunne tiltrekke seg både nasjonal og internasjonal interesse, sier Nes.

De to ørnene som har etablert seg på Flesland er mellom 5 og 7 år gamle. De kan nå en alder av 50 år. Spørsmålet er nå hva ørnene skal hete.

-Vi er åpne for forslag, ler lufthavnsjefen.

– annonse bottom –