Ulvesonen bør bli tre ganger større

ulv
Foto: Istockphoto
– annonse top –

Flere norske naturvernorganisasjoner ønsker å tredoble ulvesonen i Norge. Det må til for å få til en livskraftig ulvebestand.

Det er Naturvernforbundet, Foreningen våre rovdyr og WWF som har foreslått en tredobling av ulvesonen. Ulvesonen utgjør i dag 5,5 prosent av landarealet i Norge, mens organisasjonene mener at den bør øke til 14,3 prosent, en snau tredobling.

– For å ha en livskraftig bestand i Norge mener vi at ulvene trenger et større område å leve på, sier rådgiver innen naturmangfold Sverre Lundemo i WWF til NRK.

– annonse inline –

Besynderlig forvaltning

Han mener dagens norske forvaltning er besynderlig sammenligne med nabolandene. Dessuten blir bestanden holdt på et minimum fra år til år, noe han mener er uheldig.

På Stortinget

Generalsekretær i WWF, Nina Jensen, Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet og Berit Lind i Foreningen Våre Rovdyr leverte 29.000 underskrifter til medlemmene av Stortingets energi- og miljøkomité i sakens anledning den 21. oktober 2015.

Stortinget bestemmer i høst

Organisasjonene håper at det voldsomme engasjementet for ulv i Norge tas med i betraktning når Stortinget nå snart skal bestemme hvor mange ulv vi skal ha og hvor store områder de skal få bevege seg fritt på.

Underskriftkampanje

De tre miljøorganisasjoner startet i slutten av juni en underskriftskampanje for ulv med krav om betydelig økning av dagens bestandsmål og at ulven må få større arealer å leve i. Stortinget skal i løpet av høsten vedta nytt bestandsmål for ulv.

Tredobling av ulvesonen

De 29.000 personene som har engasjert seg, har signert dette oppropet: «Ulvesonen utgjør i dag bare 5,5 prosent av Norges landareal, og inkluderer Oslo, Østfold og deler av Hedmark og Akershus. Utenfor sonen lever ulven en svært risikofylt tilværelse. WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr har foreslått et bestandsmål på 15-20 familiegrupper ulv i Norge og at ulvesonen utvides fra 5,5 til 14,3 prosent av Norges areal.»

Viste stor interesse

De fremmøtte politikerne, som var Eirik Milde (Høyre), Henriette Holten Hjemdal (KrF), Jan-Henrik Fredriksen (Frp), Rasmus Hansson (MDG), Ola Elvestuen (V), Åsmund Aukrust (Ap) og Ingunn Gjerstad (SV), viste stor interesse og forståelse for kampanjen og for det store antallet underskrifter, i følge WWF.

Mange bryr seg om ulven

– Dette er et sterkt signal som viser at det er mange som bryr seg og som ønsker å ha ulv i norsk natur. Og det er et ansvar for Stortinget å sørge for at vi har en forvaltning som gjør at vi beholder og har ulv i norsk natur, sa Ola Elvestuen (V), som er leder av energi- og miljøkomiteen. Det er foreløpig usikkert når Regjeringen, i tråd med rovdyrforliket, vil legge fram forslag til nye bestandsmål for ulv for Stortinget.

– annonse bottom –