Ulvene har funnet seg til rette

Illustrasjonsfoto. Foto: Statens naturoppsyn/ Miljødirektoratet

Ulveparet som er flyttet fra det konfliktfylte Innlandet, til Østfold, ser ut til å ha funnet seg til rette i sitt nye lavlandsmiljø.

Forrige gang den genetisk viktige finsk-russiske ulven ble flyttet, fant den veien tilbake til «kona» på kort tid. Denne gangen ble begge ulvene i paret flyttet samtidig, og sluppet fri på samme sted. Det er NRK som kan fortelle at ulvene nå ser ut til å ha funnet seg til rette.

– annonse artikkel –

Viktig genetisk ulv

Etter at den finsk-russiske ulven kom til Norge og slo seg ned i ulvesonen, skapte den så mye rabalder at myndighetene bestemte seg for å flytte den til et mindre konfliktfylt område. Ulven ble derfor planlagt flyttet til Kongsvinger, men den hjemmekjære ulven fant veien tilbake til det området i Innlandet den selv hadde valgt etter ankomst til Norge.

Etter at Stortinget sa nei til å utvide ulvesonen midlertidig for å beskytte ulveparet, besluttet miljømyndighetene å flytte ulveparet ut av Innlandet (tidligere Hedmark). Det skjedde etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i praksis nektet ulveparet unntak fra lisensjakta. Aps ungdomsparti, AUF, sa tidligere i år at moderpartiet heller måtte finne tilbake til seg selv.

Flyttet til Østfold

Den tredje januar ulveparet fra Innlandet flyttet til Østfold, hvor det skapte enkelte reaksjoner. Det var dessuten usikkert om ulvene ville holde seg i det nye området de hadde fått tildelt.

Tre dager etter at ulvene ble flyttet, opplyser Statens naturoppsyn til NRK at GPS-sporingen av ulvene viser at de ikke har krysset verken Glomma i øst eller E18. Naturoppsynet opplyser at det likevel er for tidlig å si om ulveparet slår seg ned i området permanent. Men det er gode nyheter for myndighetene og ulvene.

Spent på utviklingen

– Sist flyttet vi en enkelt ulv. Nå har vi flyttet et par. Det kan ha betydning i forhold til behovet for hannen til å gå tilbake. Men vi kan ikke utelukke at også disse vil bevege på seg, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet, til NRK.

Den flyttede hannulven har helt spesielle genetisk status i den norske ulvestammen, fordi det er mye innavl blant ulvene og at genene til den finsk-russiske ulven er svært gode.

Naturoppsynet mener at det er svært viktig at ulvene i Østfold får ro til å etablere seg i sitt nye hjem. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) var til stede da naturoppsynet gjennomførte flytting av ulvene til Østfold. Her kan du lese mer om hvordan flytteaksjonen for ulveparet ble gjennomført.

Foto: Tone Hertzberg, regjeringen.no
– annonse nede –