– annonse top –

En genetisk viktig ulv som i november ble bedøvet fra helikopter og fraktet til skogkommunen Kongsvinger, har vendt tilbake til traktene mellom Engerdal og Rendalen i Hedmark. Det opplyser Miljødirektoratet.

– Ulven krysset kommunegrensa til Engerdal, før den returnerte til Rendalen kommune. Den er fortsatt noen mil unna reinbeiteområdene i Engerdal, som den ble flyttet fra i fjor. Reineierne er varslet og holdes orientert av Fylkesmannen i Innlandet. Støtte til økt tilsyn med reinflokkene er et tiltak som vurderes, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

– annonse inline –

Lisensfellingen av ulv tillates ikke av Fylkesmannen i Innlandet i Engerdal og deler av Trysil og Rendalen kommuner. Målet er å unngå at den genetisk viktige ulven skal bli felt i forbindelse med under ulvejakta som pågår utenfor ulvesonen.

Er på farta

Miljødirektoratet melder at ulven (bildet) helt siden den ble flyttet fra Engerdal til Kongsvinger den 14. november i fjor, har vandret rundt i Norge og Sverige. Rett før jul vandret den nord til Trysil, men vendte mot sørøst og inn i Sverige. Den vendte tilbake til Norge i Elverum-traktene og vandret mot vest før den snudde mot nord. Selv om ulven er tilbake nær Engerdal, vurderer direktoratet det slik at den ikke har slått seg til ro her. Erfaring viser at unge hanner sjelden slår seg til ro i et område uten å ha funnet en make.

– De siste to månedene har ikke ulven oppholdt seg mer enn noen dager på samme sted. På denne tida av året leter unge hannulver normalt etter en make. Vi utelukker ikke at ulven kan vandre videre, og vil avvente situasjonen før vi vurderer eventuelle tiltak, sier Vangen.

– Ulven var heller ikke etablert i Engerdal før den ble bedøvet og flyttet, men vandret også da både lenger sør og inn i Sverige, forklarer han.

Følger ulven

Miljødirektoratet vil fortsatt følge ulvens bevegelser ved hjelp av GPS-signaler fra senderen den bærer.

Direktoratet har ikke tatt stilling til hvilke tiltak som vil bli gjennomført dersom ulven går inn i Elgå reinbeitedistrikt, men er forberedt på flere muligheter.

– Ulven er genetisk viktig fordi den bærer på gener fra den finsk-russiske ulvebestanden. Det er verdifullt for den sør-skandinaviske ulvestammen om ulven får avkom som kan tilføre nye gener i bestanden, sier Knut Morten Vangen.

– annonse bottom –
Forrige artikkelUlv påkjørt og drept i Hedmark
Neste artikkelTo ulveflokker i fare