Ulvejegere gjorde stor skade

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av steve felberg fra Pixabay
– annonse top –

Ulvejegere som har skutt to ulver i Aurskog har gjort store skade på bestanden. Statsforvalteren har derfor stanset lisensfelling av ulv i Aurskog kommune. 

Det er svar på DNA-prøver viser at to dyr som ble felt 22. og 23. januar ikke er ulv fra Aurskog-reviret, men er et par ulver som har etablert et ulverevir som tidligere ikke var kjent.  

– Statsforvalteren har mandag fått svar fra Rovdata på DNA–prøver av de to siste individene som er felt i området som er fastsatt for uttak av Aurskog-reviret. Disse to individene tilhører ikke Aurskog–reviret, men viser seg å være et nyetablert par som er kommet inn i området mellom de fra før kjente revirene Mangen og Aurskog. På bakgrunn av denne informasjonen er lisensfellingen stanset umiddelbart, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken i en melding.

– annonse inline –

Det går fram at tispa i ulveparet som er felt har utvandret fra det svenske reviret Stora Bör og er født i 2018 eller 2019. Hannen i paret er født i Rømskog-reviret i 2019. Disse individene var ikke påvist som et par ved den siste foreløpige bestandsrapporten som kom 10. desember 2020. Ulvene ble skutt henholdsvis den 23. januar og 22. januar.

– Statsforvalteren har i løpet av fellingsperioden blitt gjort kjent med revirmarkeringer fra paret, men disse var imidlertid lenger nord og i god avstand fra fellingsområdet. Det har også vært sporet i området mellom markeringene og fellingsområdet uten mistanke om at individene har vandret inn i området. Under lisensfellingen har det vært krevende avveininger mellom å få gjennomført lisensfelling i tråd med departementets vedtak, og å hindre at andre individer blir felt. I slike avveininger vil det alltid være en risiko for feil, og denne risikoen har vært vurdert fortløpende, heter det fra Statsforvalteren.

– annonse bottom –