Ulvejakt stoppes i flere kommuner

Foto: Pixabay
– annonse top –

Etter at en hannulv som bærer på viktige gener fra den finsk-russiske ulvebestanden har gått til bake til Engerdal, stoppes ulvejakta i Engerdal kommune samt deler av Rendalen og Trysil kommune.

Området for lisensfelling av ulv innskrenkes utenfor ulvesona fra og med 21.1. og inntil videre, melder Fylkesmannen i Innlandet på sine hjemmesider.

«For å unngå fare for felling av genetisk viktig individ unntas hele Engerdal kommune, den del av Rendalen kommune som ligger øst for Fv 30 og Fv 2218 (Brydalsvegen), samt Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa. Denne avgrensingen gjelder midlertidig fra og med 21.1. og inntil videre», melder Fylkesmannen.

– annonse inline –

«Deisjøreviret ligger delvis i lisensfellingsområdet, og reviret grenser også inn mot Letjennareviret. For å unngå felling av enkeltdyr fra denne flokken unntas følgende område fra lisensfelling: Rendalen kommune sør for Rv 30 og Rv 217 mellom kommunegrensa mot Stor-Elvdal og kommunegrensa mot Engerdal, samt Stor-Elvdal kommune øst for Glomma og sør for Rv 30.»

– annonse bottom –