– annonse top –

I samme periode som landbruket har kjempet mot ulv, jerv, gaupe og bjørn, har næringa mottatt fire milliarder kroner i subsidier fra norske skattebetalere – til produksjon av ull.

Langt over halvparten av innbyggerne mener at det bør være store rovdyr i norsk natur. Samtidig har de samme folkene betalt for produksjon av ull. Og som kjent er det sau – og ull – som utgjør det meste av konflikten mellom ulvehatere og ulveelskere.

I papirutgaven skriver Dagens Næringsliv torsdag at produksjonen av norsk ull har mottatt fire milliarder kroner i subisidier siden 1993. Nå har britiske ullaktører sett seg lei på dette, og har sendt klage til Esa, fordi de mener at støtten til produksjon av norsk saueull kan være ulovlig.

– annonse inline –

Derfor har EØS-tilsynet Esa bestemt seg for å se nærmere på saken. Samtidig har norske myndigheter bestemt seg for å svare Esa innen fristen, skriver Dagens Næringsliv. Det er fortsatt uklart om Esa vil prioritere saken, men de fleste saker blir ikke prioritert.

Underdirktør Christian Jordal i Esa sier til avisen landbrukssentoren er spesiell.

– Her å man stokke kortene riktig. Det som er viktig i denne saken er om produktet faller innenfor produksjonavgrensning eller ikke, noe norske myndigheter får anledning til å kommentere, sier han til avisen.

To engelske selskap har sendt inn klagen om ull til Esa. De bruker et engelsk og et britisk advokatkontor i prosessen. Det norske advokatfirmaet Thommessen har vært i dialog med Landbruksdepartementet de siste par årene. I kommunikasjonen mellom advokaten og departementet går det fram at det ikke finnes noen felles ordning innen EU for tilskudd for ull, bortsett fra Norge. Der vises det til at Storbritannia ikke har tilskudd for ull, og at Norge har et «særnorsk støtteregime».

Landbruksdepartementet opplyser til avisen at det hver år betales ut mellom 122 og 242 millioner kroner til ullstøtte siden 1993. Produksjonen i Norge er på om lag 4,4 millioner kilo ubehandlet ull per år. Ulla må vaskes og karres, og dette er en jobb som mye gjøres i England.

Norsk sau har grov ull, skriver avisen, og forklarer at inntil 30 prosent selges til norske ullvareprodusenter, for det meste til teppeproduksjon.

Landbruksdepartementet er av den forening at støtte til ull er fullt lovlig, fordi den eksisterte før EØS-avtalen ble aktivert i 1994. Departementet mener det må skilles mellom eksisterende og nye støtteordninger, og mener at eksisterende ordninger kan videreføres. Norsk myndigheter må svare Esa innen 9. desember i år.

Sist sommer var det en betydelig nedgang i antall sau på utmarksbeite. Det er også registrert lavt antall husdyr tatt av rovdyr siste år.

– annonse bottom –