Tromsø styrker sin marine forskning

Foto: Cecilie Victoria Jensen

Regjeringen har besluttet at hovedkontoret for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF) flyttes fra Oslo til Tromsø.

– annonse artikkel –

– Sjømatnæringa er en viktig fremtidsnæring for Norge. Å flytte hovedkontoret til Tromsø vil bidra til å styrke fiskeri- og sjømatforskningen i nord, og legge til rette for et enda bedre samspill mellom næringen og forskningsmiljøene, sier statsminister Erna Solberg (H).

FHF har i dag hovedkontor i Oslo, og avdelingskontorer i Ålesund, Trondheim og Tromsø.

– FHF har bidratt til økt forskningsinnsats i fiskeri- og havbruksnæringen. Nå kommer de tettere på de sterke forskningsmiljøene innen fiskeri- og havbruk i Tromsø, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Flyttingen ble foreslått i nordområdemeldingen og følges opp av Nærings- og fiskeridepartementet, som nå vil starte prosessen med å flytte hovedkontoret for FHF fra Oslo til Tromsø.

– annonse nede –