Tre tokt skal kartlegge norske områder i nord

Mareano sjølinje
Sjøliljer (Crionider) er blant artene som er utsatt i forbindelse med tråling. (Foto: Mareano, Havforskningsinstituttet
– annonse top –

2017 blir året da Havforskningsinstituttets prosjekt Mareano skal gjennomføre tre tokt for å kartlegge biologi, geologi og kjemi i norske havområder.

Kartet viser områder som skal dybdekartlegges i år og noen av de tidligere kartlagte områdene. Illustrasjon: Havforskningsinstituttet / Mareano

To tokt skal i følge instituttet gå øst i den norske delen av Barentshavet. Et tokt dekker et transekt som starter et stykke nord for Nordkapp og går mot Sørkapp på Svalbard. I tillegg gjennomføres det egne tokt for å dybdekartlegge øst i den norske delen av Barentshavet, ved Svalbard og ved Bjørnøya.

Dybdekartleggingen av de ulike områdene gjennomføres før biologi, geologi og kjemi-toktene slik at dybdedataene kan brukes aktivt til å velge ut stasjoner som skal undersøkes nøyere med video og ulike bunnprøver i neste omgang.

– annonse inline –

 Dybdekartlegging

I år startet dybdekartleggingen i januar med fartøyet H.U. Sverdrup II. To områder ved Bjørnøya og et område ved Svalbard ble sjømålt på dette toktet. Det er inngått kontrakt med Fugro OSAE som skal sjømåle med flere fartøy. De skal dekke områdene øst i den norske delen av Barentshavet og de fleste av områdene på Svalbard. Kartverkets fartøy Hydrograf med to mindre målebåter (egnet for grunne områder) skal kartlegge i Rijpfjorden. Årets tokt vil spenne fra grunne områder i Rijpfjorden (3 m under sjøkartnull) til 3500 m dyp ytterst i transektene utenfor Kongsfjorden og Rijpfjorden.

Biologi-, geologi og kjemitokt

Kartet viser områder som skal kartlegges på årets biologi-, geologi- og kjemitokt, i tillegg viser det ferdige områder i Barentshavet og områder som er planlagt kartlagt de kommende årene. Illustrasjon: Havforskningsinstituttet / Mareano

Årets første biologi-, geologi- og kjemi-tokt starter i slutten av kommende uke, fra 25. mars til 8. april og dekker strekningen Nordkapp-Sørkapp. Her vil det bli tatt biologi-, kjemi- og geologiprøver langs et transekt som går gjennom Polarfronten. Polarfronten betegner et område der høyarktiske kalde vannmasser møter og blandes med varmere atlanterhavsvann. Ved å ta prøver fra havbunnen under disse vannmassene kan forskerne få et godt bilde på hvilket artsmangfold som er tilstede og hva som er forskjellene i diversiteten. De grunne områdene nordøst for Bjørnøya er også særlig spennende på grunn av spektakulære havbunnsformer, bl.a. med store sandbølger.

Til høsten skal det gjennomføres to tokt i den norske delen av Barentshavet, øst mot delelinjen mellom Russland og Norge. Disse vil gjennomføres i august (15. -27. august) og oktober/november (21. oktober – 12. november). Her fortsetter vi kartleggingen der vi avsluttet i juni 2015.

– annonse bottom –