Tråling kan renske nordlige havområder

Foto: Pixabay

Trålere opererer i stadig større områder i Arktis, og nå frykter forskere at trålingen skal renske nordlige havområder for liv.

Det går fram av forskning.no, i en artikkel som er sponset av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– annonse artikkel –

– Landene som grenser mot Arktis må ta ansvar for å beskytte disse sårbare områdene mot fiske, og da spesielt bunntråling. Det er avgjørende for at vi skal ha noe håp om å bevare noen av de svært mangfoldige og artsrike samfunnene på bunnen av havet, sier forsker Per Fauchald i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, Polarinstituttet og Universitetet i Tromsø har deltatt i forskning på hvordan et varmere Arktis har påvirket fiskeriene.

En analyse viser at tråling dominerer i områder som tidligere har vært dekket av havis.

– Historisk sett har samfunnene på havbunnen i arktiske strøk vært lite utsatt for forstyrrelser. Disse organismene spiller en viktig rolle i den større marine næringskjeden, og gir mat til hval og mange andre dyr. Å utsette dem for tråling kan få vidtrekkende konsekvenser, sier Fauchald.

– annonse nede –