Tingretten stopper ulvejakt foreløpig

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

I en kjennelse fra Oslo tingrett er det lagt ned et foreløpig forbud for staten ved Klima- og miljødepartementet om å iverksette et vedtak av 22. desember om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog.

Dermed har organisasjonene NOAH, WWF og FVR fått tingrettens medhold i at Klima- og miljødepartementet foreløpig ikke kan iverksette ulvejakta. Jakta på 25 ulver er dermed midlertidig stoppet, og som skulle ta til over nyttår.

– Retten har gitt NOAH, WWF og FVR en første seier. Det ville være absurd å igjen tillate at kritisk truede ulver blir skutt før det er mulighet til å prøve vedtakene rettslig. Det er derfor viktig og riktig at retten har kommet til denne konklusjonen. Dette er en bekreftelse på at interessene for vern av kritisk truede dyr er viktige, og skal kunne bli hørt rettslig, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH.

– annonse inline –

Saksomkostninger

Staten ved Klima- og miljødepartementet må innen to uker betale organisasjonenes saksomkostninger på 118.750,- kroner til NOAH For Dyrs Rettigheter, Stiftelsen WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr (FVR).

– Vi i FVR er veldig lettet over at rettssystemet fungerer. Samtidig er det skremmende i en tid med naturmangfold i krise at vi har et klima – og miljødepartementet som ikke makter å beskytte landets trua arter, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.

– Vi risikerte at 25 ulver ble skutt innenfor ulvesonen. Hele poenget med sonen er at ulven skal ha beskyttelse, og da må det en særlig grunn for å ta dem ut derifra, uttaler Karoline Andaur, leder i WWF.

Midlertidig forbud

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett er den rettslige konsekvens at staten og underordnede etater med jaktmannskap midlertidig
forbys å igangsette ulvejakten inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet

Retten viser blant annet til fakta om ulv i Norge: Ulven er totalfredet og oppført som kritisk truet (CR) på Norsk Rødliste for arter (2021), med ekstremt høy risiko for å dø ut. Ulv står i en særstilling som oppført i vedtegg ll til Bernkonvensjonen, som igjen stiller særskilt strenge krav til beskyttelse av arten. Lovverket åpner kun for noen snevre unntak fra forbudet mot å avlive ulv. Bestanden i Norge i 2020-2021 er av staten oppgitt å være på 83-86 ulver hvorav kun 57-58 helnorske.

Naturvernforbundet utenfor

Naturvernforbundet har valgt å stå utenfor prosessen som de tre organisasjonene har igangsatt. Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet opplyser at det har vært en økonomisk vurdering.

– En slik rettssak koster en del penger. Vi vet at staten kjører slike saker «to the bitter end». I dagens situasjon er det den «lille NGO» mot den sterke stat med sin regjeringsadvokat. Hvis vi taper, koster det oss mye penger. Siden noen organisasjoner allerede kjører saken, trenge ikke alle å delta. Vi er glade for at de gjør det, og det hjelper ikke saken at det står flere bak samme rettssak, sier fagsjefen til Fauna.no

Les hele kjennelsen her / last ned kjennelsen:

– annonse bottom –