Tillater ikke gaupejakt i innlandskommuner

gaupe vinter
Gaupe. Foto: Colourbox

Statsforvalteren i Innlandet vil ikke tillate at tre kommuner skal få starte skadefelling på gaupe.

Det var Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som 8. november søkte Statsforvalteren om tillatelse til å skyte ei gaupe.

– annonse artikkel –

I avslaget viser Statsforvalteren til at bestandsmålet for gaupe på landsbasis ble nådd i 2020. Det aktuelle området ligger innenfor prioriterte beiteområder, og det var to kje som hadde bitt påvist tatt av gaupe. Statsforvalteren mener at dette er et for beskjedent skadeomfang når geiteflokken talte 30 dyr ved beiteslipp i sommer, der to ble tatt av gaupe og to er savnet.

– Bruker har planer om å ha dyrene på utedrift gjennom vinteren. Statsforvalteren ser at det er fare for ytterligere skader av gaupe gjennom vinteren dersom det ikke gjennomføres skadeforebyggende tiltak. Med en såpass liten besetning anser vi at det må være mulig å gjennomføre forebyggende tiltak, heter det i vedtaket.

– annonse nede –