Tidenes største satsing på klima

Bildet er tatt av Patricia Alexandre fra Pixabay
– annonse top –

Norge signerte denne uka tidenes største bistandsavtale med en multilateral klimaorganisasjon – Det grønne klimafondet (GCF) – og gir 3,2 milliarder kroner til finansiering av fondet.

– Kampen mot klimaendringene er vår tids viktigste sak. Utslipp må ned raskt, og i tillegg må vi sørge for tilpasning til klimaendringene som allerede er her og bidra til å begrense de ødeleggende konsekvensene av klimarelaterte naturkatastrofer. Vi kan ikke lukke øynene for at klimaendringene allerede ødelegger avlinger og tvinger millioner fra sine hjem, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding.

Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Regjeringen har valgt å prioritere Det grønne klimafondet som finansieringskanal for norsk klimainnsats i utviklingsland i de kommende årene.

– Det grønne klimafondet har levert gode resultater i utviklingsland, derfor øker vi nå støtten til fondet fra 400 millioner per år til 800 millioner per år, understreker Ulstein.

– annonse inline –

Det grønne klimafondet (GCF) ble opprettet i 2010 av FNs klimakonvensjon. Fondets mål er å bidra til en lavkarbon- og klimatilpasset utvikling ved å gi støtte til utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland.

Norads nye direktør Bård Vegard Solhjell undertegner avtalen på vegne av Norge. 

– Klimaendringene fører til mer ekstremvær, kamp om naturressurser, at mennesker drives på flukt, økte helseproblemer, redusert økonomisk vekst og økte forskjeller. Og det er de mest sårbare gruppene og de minst utviklede landene som rammes hardest. Derfor er Det grønne klimafondets innsats i utviklingsland ekstremt viktig, sier Bård Vegard Solhjell.

– annonse bottom –