– annonse top –

Norsk institutt for naturforskning tester i samarbeid med bønder om nye typer gress kan være bra for husdyr og gjess.

Ifølge forskning.no har klimaendringer medført en økning i antall hvitkinngjess som som passerer Vesterålen på sin vei enda lengre nord. Forskningen går ut på å teste flere typer gress som de håper skal tåle beiting fra gjess bedre enn gresset som vokser der i dag.

– annonse bottom –