Hjem Stikkord Ulv

Tagg: ulv

Jegerne applauderer nedskyting av ulvefamilier i ulvesonen

- Vi applauderer et klokt vedtak i nemndene, og er klare til å bidra positivt med kunnskapsrike og lokalkjente jegere, sier...

NOAH demonstrerer mot ulvevedtak

NOAH demonstrerer mot rovviltnemndenes vedtak om skyting av tre ulvefamilien i ulvesonen. NOAHs lokale frivillige holdt en protestmarkering...

– Et ønske om å utrydde ulven

– Foreningen Våre Rovdyr er sterkt provosert over et slikt vedtak som ikke kan sees på som noe annet enn et...

– Grunnleggende prinsipper ved norsk ulveforvaltning kastet over bord

– NOAH reagerer kraftig på en slik gradvis uthuling av meningen med ulvesonen - å gi kritisk truet ulv ekstra høy beskyttelse....

– Dette er ren utryddelsespolitikk

– Dette er ren utryddelsespolitikk. Kvoten er mye høyere enn antall ulver som faktisk finnes i området, sier Arnodd Håpnes, fagleder i...

Privat viltkamera avslørte ulvevalper i Rømskogreviret

Bilder fra et privat viltkamera som er overlevert til Statens naturoppsyn (SNO), dokumenterer det nye kullet. – Vi...

– Nemndene må si nei til ulvejakt inne i ulvesona

– Den norske ulvebestanden er nå så svak at vi ikke har en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i...

Lavere sauetap til rovdyr har landet aldri sett tidligere

Siden den systematiske registreringen av påviste rovviltskader hos sau startet i år 2000, har tallene aldri vært lavene enn i dag....

Forvaltningen vil drepe hele ulveflokken i Letjennareviret

Rovviltnemndene i region fire og fem legger opp til et vedtak der det legges til rette for å drepe hele ulveflokken...

Bruker ulven som syndebukk for bygdenes egne problemer

Bygdefolks til tider enorme engasjement mot ulv i norsk natur handler egentlig ikke om selve ulven. Ulven er heller et symbol...

NYHETER

Skrantesyke: Et av kjønnene er mer utsatt for smitte

Norsk forskning på skrantesyke viser at bukkene er mer utsatt for smitte enn simlene. Villreinbukkene har tre ganger...

Derfor ber næringslivet om strengere krav til grønn omstilling

Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndighetene for å nå grønn omstilling, innovasjon og utvikling av nye løsninger til tross for...

Vil ikke si hvor deponiet skal være

Ekspertutvalget om farlig avfall klarer ikke å peke ut et nytt deponi i Norge, selv om det er behov for det.

Nytt senter får millioner for å framsnakke vill laks i Norge

7,6 millioner kroner skal brukes til å nye nasjonale villakssenteret som er stiftet. – Vi har et stort...

NOTERT