Hjem Stikkord Sau

Tagg: sau

Historisk lavt antall sau tas av rovdyr

Tap av sau og lam forårsaket av rovvilt viser samlet sett en ytterligere nedgang etter behandlingen av fjorårets erstatningssøknader. Både antall søknader og antall...

– Nei til skyting av flere ulv i Norge!

«Jeg skammer meg over manglende kunnskap om forvaltning av naturen og at vi er i ferd med å utrydde ulv i Norge, og at...

NYHETER

Skrantesyke: Et av kjønnene er mer utsatt for smitte

Norsk forskning på skrantesyke viser at bukkene er mer utsatt for smitte enn simlene. Villreinbukkene har tre ganger...

Derfor ber næringslivet om strengere krav til grønn omstilling

Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndighetene for å nå grønn omstilling, innovasjon og utvikling av nye løsninger til tross for...

Vil ikke si hvor deponiet skal være

Ekspertutvalget om farlig avfall klarer ikke å peke ut et nytt deponi i Norge, selv om det er behov for det.

Nytt senter får millioner for å framsnakke vill laks i Norge

7,6 millioner kroner skal brukes til å nye nasjonale villakssenteret som er stiftet. – Vi har et stort...

NOTERT