Hjem Stikkord Rovdyr

Tagg: rovdyr

NOAH demonstrerer mot ulvevedtak

NOAH demonstrerer mot rovviltnemndenes vedtak om skyting av tre ulvefamilien i ulvesonen. NOAHs lokale frivillige holdt en protestmarkering...

– Et ønske om å utrydde ulven

– Foreningen Våre Rovdyr er sterkt provosert over et slikt vedtak som ikke kan sees på som noe annet enn et...

Regjeringen finansierer nytt rovdyrsenter i Hedmark

Regjeringen har bevilget 2,5 millioner kroner til etablering av et nytt rovdyrsenter i Hedmark. Miljødirektoratet har vedtatt at pengene går til...

Privat viltkamera avslørte ulvevalper i Rømskogreviret

Bilder fra et privat viltkamera som er overlevert til Statens naturoppsyn (SNO), dokumenterer det nye kullet. – Vi...

Bruker ulven som syndebukk for bygdenes egne problemer

Bygdefolks til tider enorme engasjement mot ulv i norsk natur handler egentlig ikke om selve ulven. Ulven er heller et symbol...

Sivilombudsmannen mener «ulvebegrunnelse» var for dårlig

Verneorganisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – har nå fått medhold av Sivilombudsmannen om at Klima- og miljødepartementet...

Regjeringen inviterer til endringer av regelverket for rovdyr i Norge

Klima- og miljødepartementet sender flere forslag til endringer i regelverket om rovvilt på høring. Høringen er startet på bakgrunn av regjeringserklæringen...

Bestanden av bjørn langt under nasjonalt mål for Norge

Rovdata har kommet fram til at det i 2018 til sammen ble registrert 138 ulike individer av brunbjørn. Beregningene fra Rovdata...

– På et nivå andre land bare kan drømme om

– Det kan være diskusjoner om nøyaktig antall rovdyr her i landet, men vi må huske at vi er på et...

Så mange ulver mener forskerne det er i Norge akkurat nå

Det er så langt i vinter påvist 99-102 ulver innenfor Norges grenser. 64-66 av dem er kun påvist i Norge, 23-24 er påvist på...

NYHETER

villsvin

Vil tillate «uetisk» jakt på villsvin

Jakt på ville dyr ved bruk av elektroniske hjelpemidler blir av mange karakterisert som «uetisk» jakt. Nå vil Miljødirektoratet vurdere denne...
forurensning

Nye utslippsregler gjelder fra 2020

Norge har forpliktet seg til å følge nye regler for grenseoverskridende forurensning fra og med 2020. Regjeringen sluttet...

Sterk nedgang i antall sau og lam på utmarksbeite

Det har blitt betydelig færre sau og lam på utmarksbeite i år sammenlignet med i fjor. Det viser...

Skrantesyke: Et av kjønnene er mer utsatt for smitte

Norsk forskning på skrantesyke viser at bukkene er mer utsatt for smitte enn simlene. Villreinbukkene har tre ganger...

NOTERT