Hjem Stikkord Næringsliv

Tagg: næringsliv

Derfor ber næringslivet om strengere krav til omstilling

Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndighetene for å nå grønn omstilling, innovasjon og utvikling av nye løsninger til tross for...

Øker sikkerheten for skipstrafikk i sårbare områder i Arktis

Et nytt prosjekt skal styrke kompetansen blant aktører som opererer i polare strøk. Målet er økt sikkerhet for skipsfarten i Arktis.

Jaktinteresser laget rapport om høstbare viltressurser

Det var ingen fra vernesiden som var representert da en ny handlingsplan for helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressruser ble laget. Nå...

NYHETER

villsvin

Vil tillate «uetisk» jakt på villsvin

Jakt på ville dyr ved bruk av elektroniske hjelpemidler blir av mange karakterisert som «uetisk» jakt. Nå vil Miljødirektoratet vurdere denne...
forurensning

Nye utslippsregler gjelder fra 2020

Norge har forpliktet seg til å følge nye regler for grenseoverskridende forurensning fra og med 2020. Regjeringen sluttet...

Sterk nedgang i antall sau og lam på utmarksbeite

Det har blitt betydelig færre sau og lam på utmarksbeite i år sammenlignet med i fjor. Det viser...

Skrantesyke: Et av kjønnene er mer utsatt for smitte

Norsk forskning på skrantesyke viser at bukkene er mer utsatt for smitte enn simlene. Villreinbukkene har tre ganger...

NOTERT