Hjem Stikkord Miljødirektoratet

Tagg: Miljødirektoratet

Jaktinteresser laget rapport om høstbare viltressurser

Det var ingen fra vernesiden som var representert da en ny handlingsplan for helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressruser ble laget. Nå...

10 brunbjørn måtte bøte med livet

Til sammen måtte 10 individer av den norske bestanden av brunbjørn bøte med livet i løpet av 2015-sesongen. Det er flere årsaker til at så...

Naturoppsynet fisket 18 kilometer garn

Statens naturoppsyn har inndratt 18 kilometer med garn hittil i år, mot 12 kilometer i 2014. I tillegg kommer fiskegarn som er inndratt av...

NYHETER

villsvin

Vil tillate «uetisk» jakt på villsvin

Jakt på ville dyr ved bruk av elektroniske hjelpemidler blir av mange karakterisert som «uetisk» jakt. Nå vil Miljødirektoratet vurdere denne...
forurensning

Nye utslippsregler gjelder fra 2020

Norge har forpliktet seg til å følge nye regler for grenseoverskridende forurensning fra og med 2020. Regjeringen sluttet...

Sterk nedgang i antall sau og lam på utmarksbeite

Det har blitt betydelig færre sau og lam på utmarksbeite i år sammenlignet med i fjor. Det viser...

Skrantesyke: Et av kjønnene er mer utsatt for smitte

Norsk forskning på skrantesyke viser at bukkene er mer utsatt for smitte enn simlene. Villreinbukkene har tre ganger...

NOTERT