Hjem Stikkord Gaupe

Tagg: Gaupe

Lavere sauetap til rovdyr har landet aldri sett tidligere

Siden den systematiske registreringen av påviste rovviltskader hos sau startet i år 2000, har tallene aldri vært lavene enn i dag....

Regjeringen inviterer til endringer av regelverket for rovdyr i Norge

Klima- og miljødepartementet sender flere forslag til endringer i regelverket om rovvilt på høring. Høringen er startet på bakgrunn av regjeringserklæringen...

Historisk lavt antall sau tas av rovdyr

Tap av sau og lam forårsaket av rovvilt viser samlet sett en ytterligere nedgang etter behandlingen av fjorårets erstatningssøknader. Både antall søknader og antall...

Voldsom nedgang i tapskrav fra reindriftsnæringen

Reindriftsnæringens krav om erstatning for reinsdyr tapt til fredet rovvilt, er redusert fra 80.000 til 60.000 på to år. Det melder Miljødirektoratet, som slår fast...

Krever stans i gaupejakta til vinteren

Den internasjonale naturvernorganisasjonen WWF mener at jegerne ikke skal få jakte gaupe til vinteren. Begrunnelsen er klar: nye tall fra Rovdata viser at antall...

Gaupebestanden satt 12 år tilbake

Bestanden av gaupe i Norge er slått tilbake til samme antall som for 12 år siden. Rovdata har beregnet at det i vinter ble...

NYHETER

villsvin

Vil tillate «uetisk» jakt på villsvin

Jakt på ville dyr ved bruk av elektroniske hjelpemidler blir av mange karakterisert som «uetisk» jakt. Nå vil Miljødirektoratet vurdere denne...
forurensning

Nye utslippsregler gjelder fra 2020

Norge har forpliktet seg til å følge nye regler for grenseoverskridende forurensning fra og med 2020. Regjeringen sluttet...

Sterk nedgang i antall sau og lam på utmarksbeite

Det har blitt betydelig færre sau og lam på utmarksbeite i år sammenlignet med i fjor. Det viser...

Skrantesyke: Et av kjønnene er mer utsatt for smitte

Norsk forskning på skrantesyke viser at bukkene er mer utsatt for smitte enn simlene. Villreinbukkene har tre ganger...

NOTERT